Obrady Forum i szkolenia KSOIN

Zapraszamy na

Forum, które kierujemy do Pełnomocników ds. OIN, pracowników pionów ochrony i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.

Wybrane zagadnienia tematyczne:

Sesja tematyczna z udziałem uczestników Forum na temat praktycznych aspektów funkcjonowania pionów ochrony informacji  niejawnych, w tym kancelarii tajnych i niejawnych.
Ochrona informacji niejawnych – rozwiązywanie aktualnych problemów.
Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w urzędach administracji państwowej.
Jak przygotować się do RODO?
Jakie zmiany planowane są w ustawie o ochronie informacji niejawnych?
Polecamy kursy i warsztaty:
27.11.2017 – 01.12.2017 - Serock
§ Nowość! Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów
6-8.12.2017 - Bielsko-Biała
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel./fax 32 206 46 00/01