Nowy Przewodniczący Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

W związku ze złożeniem rezygnacji przez dr. Ireneusza Matusiaka z pełnienia funkcji członka Rady Sądu, w dniu 14 marca 2022 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Sądu, nowym przewodniczącym Rady / Prezesem Sądu został wybrany mec. Artur Piechocki.

Panu dr Ireneuszowi Matusiakowi serdecznie dziękujemy za 20 lat współpracy z PIIT: ogromny wkład w powstanie Sądu Polubownego i przewodniczenie Sądowi przez 16 lat.

Nowemu Prezesowi Sądu Panu mecenasowi Arturowi Piechockiemu życzymy powodzenia na nowym stanowisku.