Nowi Członkowie Rady PIIT

Na XXXII Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 24 marca 2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Izby.

Do Rady dołączyli:

  • Andrzej Abramczuk, Netia
  • Piotr Kaczmarek, Nokia
  • Dariusz Kwieciński, Fujitsu Technology Solutions
  • Paweł Sokołowski, Atos

Serdecznie gratulujemy nowym członkom Rady.

Rada PIIT liczy obecnie 24 osoby.