Nowa firma w PIIT: Exorigo Financial Services Sp. z o.o.

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (11.10.2017 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:

Exorigo Financial Services Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 12 20 400
Strona internetowa: http://exorigo-upos.pl/
Rok założenia: 2016
Rodzaj działalności: działalność związana z oprogramowaniem

Właściciele: Paweł Kwiatkowski – Prezes Zarządu
NIP: 5272778791
Regon: 365340724
KRS: 0000635131

Oferta Firmy:

Głównym celem działalności Spółki jest dostarczanie kompleksowego zestawu rozwiązań IT głównie dla przedsiębiorstw z sektora bankowość i ubezpieczenia, w tym:

  • realizacja projektów wdrożeniowych,
  • świadczenie usług serwisowych w ramach długoterminowych umów wsparcia,
  • usług polegające na zapewnianiu zasobów ludzkich w branży IT,
  • sprzedaży oprogramowania (obcego oraz własnego).

Spółka swoją ofertę opiera zarówno o sprawdzone rozwiązania informatyczne a także wykorzystuje nowoczesne technologie takie jak Blockchain, Smart Contracts czy Robotic Process Automation.

Spółka, działając w ramach Grupy Exorigo-Upos, buduje także rozwiązania łączące rynki finansowe z sektorem retail.

Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie do dnia 25 października 2017 roku.