Nowa firma do PIIT: KPM Adwokaci i Radcowie Prawni J. Woźny

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (04.11.2021 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:

KPM Adwokaci i Radcowie Prawni J. Woźny Spółka Partnerska
Ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań
tel. +48 535 656 013
mejl: sekretariat@kancelaria.media.pl

https://kancelaria.media.pl/

Rok założenia: 2021 (kontynuacja kancelarii prowadzonej od 2010 r. przez Mec. Jakuba Woźnego pod firmą „Kancelaria Prawna Media Jakub Woźny”)

Rodzaj działalności: działalność prawnicza

Prezes: Jakub Woźny

NIP:  7831841651
KRS: 0000917620
Regon: 389736700

Oferta Firmy:

Kancelaria specjalizuje się w usługach kierowanych do rynku mediów, w tym mediów cyfrowych i rynku usług cyfrowych. Świadczymy doradztwo prawnej zarówno dla operatorów telewizji kablowej, platform online, nadawców, jak i dostawców usług cyfrowych, np. oprogramowanie jako usługa. Główne obszary specjalizacji prawnych to: prawo telekomunikacyjne, radiofonia i telewizja, prawo autorskie, prawo internetu, usługi świadczone drogą elektroniczną, dostarczanie treści i usług cyfrowych, IT, prawo nowych technologii, w szczególności w mediach.

Doradztwo Kancelarii obejmuje między innymi zagadnienia regulacji podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w tym tzw. OTTs, umowy określające sposób świadczenia usług telekomunikacyjnych, postępowania przed UKE, reprezentację klientów w sporach administracyjnych i kontaktach z władzami administracji publicznej z zakresu telekomunikacji i mediów, doradztwo w zakresie dystrybucji i produkcji treści audio-wideo oraz muzyki, w szczególności w zakresie umów licencyjnych, zagadnienia praw odbiorców treści audiowizualnych i usług cyfrowych (prawa użytkowników końcowych), cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, zagadnienia dotyczące wykorzystywania nowych technologii w mediach, jak Dynamic Ad Insertion, AI, doradztwo w zakresie IT w szczególności dotyczące usług chmurowych, doradztwo w zakresie działalności platform internetowych dostarczających treści audiowizualne i inne usługi online, z uwzględnieniem przepisów o ochronie konsumentów.

Prawnicy z Kancelarii biorą aktywny udział w procesie tworzenia prawa w powyższych zakresach, w tym wdrażających prawo unijne, uczestnicząc w opracowywaniu uwag w procesach konsultacji  oraz uczestnicząc w rządowych grupach roboczych. Jako przykład takich działań można wskazać uczestnictwo w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji, Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych, Grupie Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji, uczestnictwo w pracach nad projektem PKE (w szczególności pod kątem prawidłowości implementacji EKŁE), implementacją Dyrektywy Audiowizualnej,  implementacji Dyrektywy Autorskiej (DSM), nowelizacją przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wdrażaniu Kodeksu Łączności Elektronicznej, aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego i Plan „5G dla Polski”.

Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie do dnia 19 listopada 2021 roku.