Nowa firma do PIIT: BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej

UWAGA CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (10.05.2018 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy:
BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
Ul. Kutnowska 11, 93-485 Łódź

www.brost.pl

Rok założenia: 1993

Rodzaj działalności: Usługi informatyczne, usługi szkoleniowe

Właściciele: Beata Ostrowska, Robert Ostrowski

NIP: 7250033464
Regon: 473300388

Oferta Firmy:
Od początku swojej działalności firma świadczy projektowe i doradcze usługi w zakresie:
*administracji sieci komputerowych
*integracji systemów, projektowanie i budowa sieci informatycznych
*usług w zakresie sprzedaży i montażu sprzętu komputerowego
*tworzenia  nowych systemów dostosowanych do profilu działalności przedsiębiorstwa
*tworzenia oprogramowania
*wdrażania oprogramowania wraz z demonstracją i przeszkoleniem personelu
*kompleksowej komputeryzacji firm

Zgodnie z Regulaminem Przyjęć Członków do PIIT, prosimy o zgłaszanie swoich ewentualnych uwag dotyczących firmy w terminie do dnia 24 maja 2018 roku.