NASK-PIB: Zaproszenie do udziału w kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM)

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Month – ECSM).

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej, która trwa przez cały październik.  Jej celem jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów, a także ekspertów zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i młodzieży. W Polsce kampanię już po raz dziewiąty koordynuje NASK-PIB.

Podczas tegorocznej edycji organizatorzy szczególną uwagę zwracają na sposoby zabezpieczania sprzętów, z których korzystamy, ochronę swoich danych i prywatności w sieci (skierowane zwłaszcza do osób starszych), tworzenie silnych i bezpiecznych haseł oraz jak się chronić przed utratą danych oraz pieniędzy, a także co zrobić, gdy zostaliśmy ofiarą przestępstwa internetowego.

ECSM jest bezpłatną inicjatywą, otwartą dla wszystkich, dlatego każdy może zgłosić swoje wydarzenie, (np. warsztat, konferencję, kampanię, seminarium, webinar, konkurs), jak również inne działanie promujące cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę. Wydarzenia mogą być zorganizowane stacjonarnie lub online.

Do dzielenia się swoimi pomysłami zachęcamy szkoły, instytucje, duże i małe firmy, organizacje pozarządowe, jak również każdego użytkownika Internetu.

Rejestracja zgłoszeń jest już otwarta i można jej dokonać na stronie w zakładce „Zgłoś inicjatywę”. Po rejestracji wydarzenia na stronie, otrzymają Państwo na  adres mailowy podany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Informacje o zgłoszonej inicjatywie mogą zostać przez NASK-PIB zarejestrowane na ogólnoeuropejskiej stronie poświęconej kampanii ECSM, a także opublikowane na stronie oraz w mediach społecznościowych Facebook oraz Twitter.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej, gdzie są publikowane różnorodne materiały dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, a także pojawią się na niej informacje dotyczące przebiegu tegorocznej kampanii.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres email: ecsm@nask.pl