Nagrody PIIT 2018 rozdane!

Dziś podczas największej imprezy gospodarczej - XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego – wręczone zostały Nagrody PIIT 2018. Wyróżnienia otrzymały osoby, które mają szczególny wpływ na pozytywne kształtowanie środowiska teleinformatycznego oraz przyczyniają się do promocji i rozwoju tego rynku. Laureatami tegorocznej nagrody zostali:

  • dr inż. Elżbieta Andrukiewicz
  • Stefan Kamiński
  • dr hab. inż. Bolesław Szafrański

W rozdaniu Nagród wzięli udział Prezes PIIT Andrzej Dulka, Wiceprezes PIIT Teresa Wierzbowska oraz Przewodniczący Jury Konkursu Marek Kowalski.

O Laureatach

Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz to uznany ekspert z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się m.in. metodykami oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych, opracowywaniem modeli architektury oraz procesów bezpieczeństwa. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie. Kieruje obecnie projektem KSO3C realizowanym przez Instytut Łączności, którego celem jest stworzenie metod oraz technik ewaluacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i usług teleinformatycznych.

Stefan Kamiński to wieloletni Prezes KIGEiT, człowiek-instytucja w polskim sektorze teleinformatycznym. Stefan Kamiński to aktywny zwolennik kooperacji izb gospodarczych i łączenia sił w tworzeniu warunków rozwoju przemysłu ICT. Jest również twórcą konferencji Forum Gospodarcze TIME, która stała się ważnym, trwałym miejscem poważnej debaty na styku regulacji, technologii i biznesu. Jego długoletnie działanie na rzecz rynku teleinformatycznego, w tym zwłaszcza we współpracy z PIIT oraz innymi izbami zrzeszającymi firmy z naszego sektora, istotnie przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju w naszym kraju.

Profesor Bolesław Szafrański to przedstawiciel świata akademickiego, od wielu lat zaangażowany w propagowanie informatyki w naszym kraju. Profesor w swoim dorobku naukowym posiada wiele projektów badawczych i projektowych, dotyczących zwłaszcza gromadzenia i wykorzystania kluczowych zasobów cyfrowych. Najpierw jako członek, a od 15-tu lat Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki, czyli najstarszej i największej krajowej konferencji dla administracji publicznej. Naukowo związany z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!