MSZ-Spotkanie z przedstawicielami polskiego sektora IT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji współpracowała z Polskim Towarzystwem Informatycznym przy organizacji spotkania z udziałem przedstawicieli Firm-Członków PIIT oraz innych organizacji nt. możliwości biznesowych dla polskich firm sektora IT w związku z projektami realizowanymi przez organizacje międzynarodowe systemu NZ.

W spotkaniu aktywnie uczestniczył Artur Wiza – Przewodniczący Rady PIIT, który w swoim wystąpieniu  podkreślił wagę tego typu spotkań oraz współpracy sektora IT z MSZ w celu promocji polskiego przemysłu teleinformatycznego za granicą. Jednocześnie A. Wiza zadeklarował gotowość do współpracy w zakresie promocji oferty rodzimych producentów przy okazji działań dyplomatycznych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z systemem przetargów i konkursów organizowanych przez międzynarodowe organizacje – głównie ONZ i Bank Światowy.

Relacja MSZ

Relacja PTI