MSZ-Przetarg Sztabu Generalnego Sił Powietrznych Republiki Greckiej (RG)

Przekazujemy poniżej otrzymane za pośrednictwem placówki RP w Grecji informacje ze Sztabu Generalnego Sił Powietrznych RG z zaproszeniem do udziału w międzynarodowym przetargu dot. zintegrowanego systemu szkoleniowego (New Trainer Aircraft Integrated System).

Nr przetargu: 25/17

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Hellenic Air Force, tel.: +30 210 8705015/5013, fax: +30 210 6445633, e-mail: yppa@haf.gr; www.haf.gr

Przedmiot  przetargu: Zintegrowany System Szkoleniowy: samoloty szkoleniowe (A/C) – 12 szt.; urządzenie treningowe symulatora lotów (FSTD) – 1 szt.; komputerowy system szkoleniowy dla 15 użytkowników (CBTS) – 1 szt. ; naziemne wyposażenie (GSE); wyposażenie wspierające (ISM); dokumentacja techniczna; szkolenia.

Budżet przetargu: 7.722.000,00 EUR (z 24% VAT)

Język przetargu: grecki

Termin składania ofert: od 24.07.2017 r., godz.: 07:00 do 31.07.2017 r., godz.: 15:00

Data otwarcia ofert: 07.08.2017 r., godz.: 11:00

Inne istotne informacje: Pełny tekst przetargu na portalu: www.promitheus.gov.gr i www.haf.gr, kod przetargu 4056; informację o przetargu przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.06.2017 r.

Dodatkowe pytania prosimy kierować bezpośrednio na adres: yppa@haf.gr,tel: +30 210 8705015/5013

Informacje szczegółowe nt. przedmiotowego przetargu przekazujemy w załączeniu.