MRPiT: Współpraca gospodarcza z zagranicą

Komunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Uprzejmie informuję, że nasze ministerstwo wspólnie z instytucjami partnerskimi prowadzi działania na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a krajami latynoamerykańskimi i karaibskimi. Jesteśmy przekonani, że poziom tej współpracy jest zbyt niski w stosunku do potencjału obu stron. Wynika to nie tylko z faktu, że są to rynki trudne, ale przede wszystkim z często błędnych wyobrażeń dot. państw tamtego regionu, kierowaniu się negatywnymi stereotypami (nierzadko przekazywanymi przez media koncentrujące się na zjawiskach sensacyjnych), a także z traktowania wszystkich tych państw jako jednolitego zbioru państw hiszpańskojęzycznych, bez dostrzegania różnic pomiędzy nimi. A są one często olbrzymie, zarówno w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego, jak i struktury społecznej, kultury biznesowej, poziomu korupcji czy przestępczości. Staramy się te różnice wskazać oraz prezentować polskie firmy, które już osiągnęły sukces w tym regionie. Dobrymi przykładami mogą być eksport polskiej żywności do ważnej sieci dystrybucyjnej w Kolumbii, sprzedaż urządzeń górniczych do państwowej olbrzymiej górniczej firmy chilijskiej, wyposażenie kolejnictwa i metra w Sao Paulo i Rio de Janeiro w polskie urządzenia sterujące czy druk walut/bicie monet niektórych państw latynoamerykańskich przez polskie firmy. Mamy zatem sukcesy, ale jest ich za mało. A może ich być znacznie więcej przy bliższym poznaniu tych rynków i zaangażowaniu polskich firm. Nadmieniam, że UE podpisała umowy o wolnym handlu z państwami tego regionu.

Wśród podejmowanych przez nas działań wymienić należy przede wszystkim cykl webinariów pn. „Ameryka Łacińska: Vamos a...”. Dotychczas zorganizowaliśmy 4 takie wydarzenia poświęcone 6 rynkom - Kolumbii, Peru, Chile, Meksyku, Argentyny i Urugwaju. Z zadowoleniem widzimy zainteresowanie wielu firm tymi rynkami. Po przerwie wakacyjnej (od września br.) wracamy do tego cyklu, planując przejść na formę hybrydową. Ponadto Polsko - Dominikańska Izba Gospodarcza zorganizowała I Forum Gospodarcze Polsko - Dominikańskie. W formie online były zorganizowane przez KIG i PAIH także webinaria nt. Kuby oraz możliwości eksportowych poszczególnych branż, także do państw tego regionu. Planowane są (począwszy od końcówki tego roku, w zależności od restrykcji pandemicznych) także misje gospodarcze i seminaria wyjazdowe do tego regionu.

Istnieje także możliwość współpracy inwestycyjnej. Nie jest tajemnicą, że pandemia szczególnie mocno uderzyła właśnie w państwa latynoamerykańskie. Jako jedno z ważnych narzędzi poprawy sytuacji właściwie wszystkie państwa latynoamerykanskie widzą ogłoszenie szeregu wielkich programów infrastrukturalnych. Prowadzone są w wielu państwach procesy prywatyzacyjne obejmujące wiele gałęzi gospodarki. Często są organizowane przez władze tamtych krajów webinaria zachęcające zagranicznych inwestorów do udziału w tych procesach i wprowadzane są bardziej przejrzyste i korzystne przepisy dot. inwestowania. Niektóre państwa zaczynają odgrywać ważną rolę z uwagi na odkrycie nowych złóż surowcowych. Są to np. niewielkie i niedoceniane państwa jak Gujana czy Surinam. Niektóre państwa (np. Kostaryka czy Ekwador) mają relatywnie duży udział inwestycji zagranicznych w sektor usług prozdrowotnych (domy opieki najczęściej dla obywateli USA). Możliwości inwestowania jest zatem sporo.

Nadmieniam, że polska administracja publiczna posiada instrumenty wsparcia (także finansowego) eksportu i inwestycji. To oddzielny duży temat. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., gdzie uzyskają Państwo dokładne informacje nt. form i zakresu tego wsparcia. Ponadto istnieją możliwości wsparcia instytucjonalnego oferowane przez MRPiT, MSZ, KIG i inne instytucje otoczenia biznesu.

Nasze ministerstwo ma w swojej kompetencji także eliminację barier. Takie sygnały od polskich firm albo poruszamy w kontaktach dwustronnych albo przekazujemy do Komisji Europejskiej, co pozwala problem traktować jako ogólnounijny, co pozwala na silniejsze możliwości eliminacji spotykanych barier. Mamy także możliwość kierowania takich tematów do innych organizacji międzynarodowych (OECD, WTO itp.). Mamy sporą liczbę sukcesów w tym zakresie.

Aktualny zakres barier do poszczególnych państw (nie tylko latynoamerykanskich) mogą Państwo znaleźć na stronie. To ciekawe narzędzie UE pn. Access2markets (także w języku polskim). Serdecznie zachęcam do korzystania z niego.

Zachęcam także do korzystania z narzędzia Trademap zamieszczonego na stronie www. trademap.org, gdzie znajdą Państwo dokładne informacje o strukturze geograficznej i asortymentowej poszczególnych rynków/branż. W przypadku pojawienia się nowej bariery proszę kontaktować się bezpośrednio z Panem Grzegorzem Sinackim - e-mail: grzegorz.sinacki@mrpit.gov.pl,  który udzieli wszelkich informacji w tym zakresie.

Gorąco zachęcam do bliższego zainteresowania się regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów, do udziału w wymienionych przedsięwzięciach i do korzystania z przedstawionych powyżej narzędzi internetowych oraz do oferowanych przez polską administrację publiczną form wsparcia eksportu i inwestycji.

Serdecznie pozdrawiam,

Dariusz Latoszek

Główny Specjalista
Wydział Dwustronnej Współpracy Gospodarczej II
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. 411 92 98
Dariusz.Latoszek@mrpit.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia