MRPiT: Nowe przetargi OECD

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o dwóch nowych postępowań  przetargowych,  które prowadzone będą przez Sekretariat OECD na rzecz Międzynarodowej Agencji Energetycznej i będą dotyczyć:

  • zakupu narzędzia IT do wspólnej pracy nad dokumentami; termin na zgłaszanie ofert upływa w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 20:00);
  • dostarczania danych i usług konsultingowych dot. scenariuszy przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich wpływu na interakcje pomiędzy systemami energetycznymi a realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (tworzenie modeli na podstawie scenariuszy zawartych w publikacji IEA „World Energy Outlook” dotyczących zanieczyszczenia powietrza i związanych z tym konsekwencji dla zdrowia oraz emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, leśnictwa i użytkowania gruntów); termin na zgłaszanie ofert upływa w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 20:00.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Piotr Krawczyk
Radca (Budżet, Zarządzanie Publiczne, Cyfryzacja, Innowacyjność)
Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu

tel.: +33 (1) 56 28 58 93
kom.: +33 (0) 680 28 01 77

Informacja OECD ws. Postępowań przetargowych