MRPiT: KE uruchamia Single Entry Point (eliminacja barier w handlu - dostęp do rynków, implementacja umów FTAs)

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o inicjatywie Komisji Europejskiej dotyczącej systemu zgłaszania problemów w zakresie w handlu z krajami trzecimi. 16.11.2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszania barier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP). Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets (zakładka kontakt)

MRPiT poniżej przekazuje linki dot. informacji KE ws. uruchomienia Single Entry Point:

Procedura składania skarg jest dedykowana dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE. Składanie skarg na poziomie UE będzie skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania KE ws. utrudnień w handlu dla unijnych, w tym polskich eksporterów na rynki krajów trzecich i podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt:  Grzegorz.Sinacki@mr.gov.pl