MRiT: Seminarium „Ameryka Łacińska. Vamos ao Brasil"

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o kolejnym bezpłatnym seminarium w cyklu „Ameryka Łacińska. Vamos ao..”. Tym razem wydarzenie będzie poświęcone Brazylii i odbędzie się 2 czerwca br. w godz. 15.00 - 17.00 w formie stacjonarnej w hotelu „Scandic” w Gdańsku bądź w formie wirtualnej, online.

To przedsięwzięcie jest organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza oraz Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą i odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Santander Bank Polska S.A.

W trakcie spotkania praktycy doskonale znający ten rynek przedstawią uwarunkowania prawne, ekonomiczne i kulturowe wejścia na ten olbrzymi rynek (ponad 230 mln mieszkańców), wskażą rozwiązania ułatwiające skuteczne wejście na ten rynek oraz przedstawią perspektywiczne branże mające największe szanse w Brazylii.

Agenda wydarzenia i link rejestracyjny 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących tego wydarzenia prosimy o kontakt z Panem Markiem Kruszewskim, e-mail: m.kruszewski@rigp.pl