MRiT: Access2Markets - szkolenie KE 6.06. 2023 r. online

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. "Access2Markets Seminar".

Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia:

  • Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,
  • Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji,
  • Mój asystent handlowy: Access2Procurement,
  • ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
  • bariery w handlu, inwestycjach, usługach,
  • Single Entry Point - zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP,
  • preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,
  • statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,
  • restrykcje w eksporcie Rosji, Białorusi.

Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania: 6 czerwca br., godz. 9:00-11:00 (termin rejestracji upływa o godz.12:00, 5 czerwca br.)

Szkolenie będzie prowadzone wjęzyku angielskim, jak również w kilku językach krajów UE (bułgarski, chorwacki, holenderski, niemiecki i grecki)

Link do szkolenia w Access2Markets

Formularz rejestracji

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i jest skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; organizacji, izb, stowarzyszeń biznesowych oraz organizacji promujących handel, jak również polskiej administracji.

Serdecznie zachęcamy do udziału!