MPiT: Zaproszenie na Konferencję pt. Zmiany czasu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje 28 marca 2019 rw godz. 10.00 - 14.00 konferencję pt. "Zmiany czasu". Konferencja będzie miała charakter informacyjny i będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką zmian czasu w Polsce i w innych krajach. Podczas krótkich prezentacji zostaną omówione aspekty społeczne i gospodarcze zmian czasu, uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz wyniki przeprowadzonych przez DOT w MPiT konsultacji i sondaży nt. odstąpienia od zmian czasu - program w załączeniu.

Konferencja odbędzie się w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sali "Pod kopułą" w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie informacji tylko w wersji elektronicznej na adres: zmianaczasu.konferencja@mpit.gov.pl do dnia 15 marca 2019 r.  Jednocześnie, uprzejmie prosimy o wskazanie dokładnej liczby osób zainteresowanych wzięciem udziału w konferencji z Państwa instytucji.

Załączniki