MPiT rozpoczyna II turę projektu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand", Poddziałanie 3.3.2 POIR 2014-2020

MPiT rozpoczyna II turę projektu "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand", Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Będziemy promować, tak jak dotychczas, 12 branż priorytetowych. Z nowymi branżowymi programami promocji  można zapoznać się pod poniżymy linkiem: http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Bran%C5%BCowe%20Programy%20Promocji%202020-2022

Przewidzieliśmy szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z programów promocji. Nie będzie obowiązkowej listy targów, jedynie lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału tylko w jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Ponadto nie będzie ograniczeń w liczbie podejmowanych działań. Przedsiębiorca będzie mógł realizować działania promocyjne od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

25 stycznia 2019 r. PARP ogłosi konkurs na dofinansowanie projektów. Nabór wniosków rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia 2019 r. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł. Zapraszamy na stronę PARP www.parp.gov.pl , na której zamieszczone zostaną informacje o konkursie.

Bardziej szczegółowych informacji może udzielić Pani Ewa Kubeł, tel. 22 262 97 49 Ewa.Kubel@mpit.gov.pl