MPiT-Reforma zasad wspierania przedsiębiorstw ze środków publicznych w okresie 2021-2027

W związku z rozpoczęciem przez Komisję Europejską procesu konsultacji dokumentów związanych z nowym okresem programowania i wieloletnimi ramami finansowymi w okresie 2021-2027, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), w ramach współpracy z partnerami społecznymi, rozpoczęło prace mające na celu identyfikację potrzeb przedsiębiorców w zakresie modyfikacji zasad udzielania pomocy publicznej w latach 2021-2027.
Ponieważ w niedługim czasie można oczekiwać pierwszych projektów KE dotyczących pomocy publicznej, związanych z nowym okresem programowania uprzejmie prosimy o przekazanie:
·        doświadczeń, uwag, problemów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom, które Państwa instytucje zebrały w ciągu ostatnich lat
·        propozycji nowych rozwiązań, przeznaczeń pomocy, kwestii dotychczas nieuregulowanych, gdzie istnieje uzasadniona potrzeba ich uregulowania w nowej perspektywie.
Wykorzystując Państwa propozycje, Ministerstwo chce zbudować polskie stanowisko negocjacyjne i opracować materiał, który będzie wskazywał na ważne z punktu widzenia interesu RP zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej. MPiT jest świadome, że  część obecnych przepisów pomocowych ogranicza możliwość wspierania przedsiębiorstw.
Ministerstwo prosi również o wyznaczenie koordynatora ds. reformy pomocy publicznej w PIIT. Do tej osoby będą kierowane projekty aktów prawnych Komisji Europejskiej w zakresie reformy pomocy publicznej 2021-2027 oraz korespondencja w ramach procesu konsultacji wspólnego stanowiska.
Na Państwa odpowiedzi biuro PIIT oczekuje w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.