MPiT-cykl bezpłatnych konferencji pn. Postaw na Polską Markę

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl bezpłatnych konferencji pn. „Postaw na Polską Markę!” związanych z projektem „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizuje konferencje regionalne w 10 miastach Polski: Kraków, Rzeszów, Lublin, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław i Łódź. Odbędą się one w terminie od 19 lutego do 15 marca 2019 r. Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Podczas konferencji chcemy dalej budować świadomość istnienia Marki Polskiej Gospodarki, a także zachęcać przedsiębiorców do rozwijania działalności na terytorium RP oraz aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne. Konferencje są kierowane w szczególności do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Konferencje będą składać się z dwóch części:

(1)        części plenarnej, podczas której zostaną zaprezentowane przez prelegentów informacje na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji,

(2)        części panelowej, poprowadzonej przez moderatorów, poświęconej omówieniu i przedyskutowaniu z uczestnikami konferencji obszarów istotnych dla działalności przedsiębiorstw, m.in. certyfikacja/jakość, Marka Polskiej Gospodarki, sprzedaż i dystrybucja, patriotyzm konsumencki, rozwój eksportu poprzez e-commerce, działalność instytucji finansowych w zakresie działalności eksportowej firm).

Przedstawiając powyższe chciałabym zaprosić przedstawicieli Państwa i przedsiębiorców zrzeszonych w Państwa organizacjach do udziału w spotkaniach . Państwa obecność jest dla nas niezmiernie istotna.

Link do strony informującej o wydarzeniu i link do rejestracji:
http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/polskamarka.html

W razie pytań prosimy o kontakt na adresy e-mail: Bożena.Kujawa@mpit.gov.pl i Ewa.Surowiecka@mpit.gov.pl