MPiT-Ankieta dot kwalifikacji pracowników

Dyrekcja Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwróciła się z prosbą do Izby o rozesłanie do przedsiębiorców, których zrzeszamy, załączonej ankiety zapotrzebowania przedsiębiorców na kwalifikacje dla realizacji działań ekspansji zagranicznej.

link do ankiety:
http://web.e-bit.edu.pl/ANKIETY/CTW/1

Ankieta ma na celu poznanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie kształcenia pracowników, a zwłaszcza tych osób, które zajmują się eksportem. Dzisiejszym wyzwaniem,  jakie stoi przed polskim biznesem, jest umiędzynarodowianie i potrzeba rywalizacji na rynkach zagranicznych. Wymaga to wykwalifikowania nowych kadr, posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Rząd chciałby, aby zarówno kierunki studiów, jak również szkolenia, stawały się coraz bardziej dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.

Załączona ankieta ma przyczynić się do lepszego dostosowania kierunków studiów oraz zakresu szkoleń do potrzeb tych z przedsiębiorców, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność eksportową. Prosimy wypełnienie tej krótkiej ankiety przez osoby reprezentujące firmy prowadzące działalność eksportową w terminie do 5 czerwca br.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Cichos
Zespół Strategii Współpracy z Zagranicą
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
tel.  22 262 96 77
Katarzyna.Cichos@mpit.gov.pl
www.mpit.gov.pl