MFiPR: Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 - zaproszenie do udziału w wysłuchaniach

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w pierwszej debacie i wysłuchaniach w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050.

Debata odbędzie się 17 września o godz. 10:00.

Tematem debaty i wysłuchań będzie „Świat, Europa i Polska”. Po debacie zapraszamy do aktywnego udziału w wysłuchaniach. To okazja do przedstawienia swoich refleksji i pomysłów dotyczących wizji Polski w roku 2050. Celem wysłuchań publicznych jest zbadanie, jakie są – zdaniem obywateli i organizacji – wyzwania związane z rozwojem kraju, tak aby – w perspektywie 2050 roku – było to prosperujące i gotowe na przyszłość miejsce życia i pracy wszystkich mieszkańców.

Harmonogram debat i wysłuchań:
piątek, 17.09 Świat, Europa, Polska;
czwartek, 23.09 Społeczeństwo i jakość życia;
piątek 1.10 Transformacja gospodarki;
piątek, 8.10 Środowisko i zielona transformacja;
piątek 15.10 Nowe technologie.

INFORMACJE DODATKOWE:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 – czyli wizyjnym dokumentem, który będzie kierunkowskazem w zarządzaniu rozwojem Polski. Ma to być odzwierciedlenie aktualnej wiedzy eksperckiej i oczekiwań mieszkańców Polski, zwłaszcza osób młodych. Zależy nam, aby dokument dedykowany najmłodszym pokoleniom odzwierciedlał ich punkt widzenia co do przyszłości kraju.

WIĘCEJ