MEN: Klasa Przyszłości Intel

Podsumowanie roku z rządowym programem "Aktywna tablica", Godzina Kodowania oraz otwarcie Klasy Przyszłości Intel - to wydarzenia z udziałem przedstawicieli MEN, które odbyło się w Szkole Podstawowej 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie.

Polski rząd prowadzi szereg inicjatyw, które mają na celu podniesienie poziomu kształcenia w szkołach z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szkoły podłączane są do szybkiego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą bezpłatnie korzystać z opracowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej bogatych, multimedialnych treści edukacyjnych takich jak epodreczniki.pl.

W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa z wykorzystania technologii komputerowych na lekcjach różnych przedmiotów przeszkolonych zostanie ok. 75 tys. nauczycieli, a każda szkoła podstawowa w Polsce wyposażona zostanie w tablicę multimedialną w ramach projektu "Aktywna tablica".

Cywilizacyjny skok polskiej edukacji oraz przygotowanie uczniów do pracy w globalnej ekonomii opartej o dane, mają zapewnić również wprowadzone do podstawy programowej w 2017 roku zajęcia z programowania i robotyki.

WIĘCEJ