MC-Rekrutacje na cywilnych Ekspertów NATO

W ramach planowania cywilnego na wypadek zagrożeń NATO (NATO Civil Emergency Planning) prowadzone są rekrutacje na cywilnych ekspertów wspierających Sojusz swoją wiedzą i doświadczeniem, w różnych dziedzinach, w sytuacjach kryzysowych. Szczegółowe informacje  dotyczące roli cywilnych ekspertów NATO znajdują się w załączonym dokumencie „Civil Emergency Planning Crisis Management Arrangements”, w szczególności w aneksie nr 6 (str. 6-1).

Z uwagi na dużą liczbę wakatów na stanowiskach ekspertów, które pojawiły się w związku z wprowadzeniem nowych stanowisk w kilku obszarach (takich jak np. Cyber Security, New and emerging technologies – 5G, Undersea cables, Regional expertise), Grupa Robocza ds. Zasobów Przemysłowych i Usług Łączności NATO[1], wystąpiła z prośbą o przedstawienie kandydatur na te stanowiska w obszarach wskazanych w tabeli zawartej  w załączonym dokumencie „Call for nominations for IRCSG (communications) civil experts”. Dokument ten określa również wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na ekspertów oraz zawiera formularz zgłoszeniowy.

Z uwagi na ostateczny termin zgłaszania kandydatów do KG NATO, który mija z dniem 31 stycznia 2020 r., uprzejmie proszę o  przesyłanie skanów wypełnionych i podpisanych wniosków, wraz z CV (w języku angielskim), do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Infrastruktury na adres poczty elektronicznej zk@mc.gov.pl do dnia 27 stycznia 2020 r. Oryginały wniosków proszę o przesłanie pocztą tradycyjną. Samo zgłoszenie do KG NATO nie jest równoznaczne z wyznaczeniem na eksperta.

Osoba kontaktową w tej sprawie jest p. Jacek Łosik, naczelnik wydziału w Departamencie Cyberbezpieczeństwa, tel. 22 556 8452, e-mail: jacek.losik@mc.gov.pl.


Załączniki