Krajowy Plan Odbudowy – zgłoszenia propozycji

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do przedstawienia propozycji do KPO w terminie do dnia 30 września 2020 poprzez formularz.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) będzie kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności społecznej i gospodarczej oraz budowa potencjału gospodarki na przyszłość.

Plan odbudowy ma na celu zbudowanie odporności poprzez realizację projektów w następujących obszarach:

 1. Odporne społeczeństwo
  • Ochrona zdrowia
  • Edukacja
 2. Odporne państwo
  • Cyfryzacja usług publicznych
  • Infrastruktura i komunikacja
 3. Odporna gospodarka
  • Umiejętności
  • Nowe technologie
 4. Odporne środowisko
  • Budynki
  • Energetyka

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/planodbudowy