Konkurs "Lider Przedsiębiorczości Roku 2017"

MIKRO, MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ!

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie serdecznie zapraszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie

„Lider Przedsiębiorczości Roku 2017”

Konkurs organizowany jest już od 1994 roku w ramach promocji małej i średniej przedsiębiorczości. Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku” nadawany w ramach konkursu promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm.

Tegoroczna Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku” uświetniona zostanie uroczystymi obchodami z okazji Jubileuszu XXV-lecia działalności Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniu 25 października (środa) 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4.

O patronat honorowy nad konkursem „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika.

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe oraz osoby i instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Przedsiębiorstwa i instytucje oceniane są w następujących kategoriach:

  • Mikro przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
  • Małe przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników
  • Średnie przedsiębiorstwa-firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników
  • Instytucje wspierające przedsiębiorczość, w tym samorząd terytorialny

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w Biurze Organizacyjnym Konkursuankiety zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty konkursowej i dostarczenie kopii dokonania przelewu do Organizatora konkursu.

Laureaci konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” w ramach działań promocyjnych otrzymają:

1/ znak (logo) LIDERA w wersji elektronicznej na płycie CD – do wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy (m.in. na papierze firmowym, dokumentach);

2/ możliwość promocji firmy na stronie internetowej Fundacji lub Izby  (umieszczenie logo, nazwy firmy, linku do strony www) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia otrzymania wyróżnienia.

Promocją Konkursu i jego laureatów zajmą się nie tylko Organizatorzy, ale również media ogólnopolskie, regionalne, i lokalne, które obejmą patronat medialny nad imprezą.

Zapraszamy serdecznie wszystkie mikro, małe i średnie firmy oraz samorząd terytorialny do ubiegania się o to wyróżnienie, obecnie znane i cenione oraz postrzegane jako oznaka prawdziwego sukcesu gospodarczego, zarówno w kręgach decydentów jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Na zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” czekamy do dnia 4 października (środa) 2017 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej. Prosimy także o dostarczenie w formie elektronicznej 3-5 zdjęć promujących Państwa firmę.

Złożona dokumentacja powinna być odpowiednio zabezpieczona, oznakowana napisem „KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2017” i dostarczona pocztą zwykłą lub kurierską do: Biura Organizacyjnego konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. 22 838-56-73, fax.22 838-35-53, e-mail: oswiata@mirip.org.pl

Załączniki