Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej 2020

Zapraszamy do udziału w tegorocznej VI edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, organizowanej przez Gdańską Akademię Bankową, która odbędzie się 19 listopada 2020 r. w formule online.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

W programie tegorocznego Kongresu zaplanowane są 3 debaty panelowe oraz 4 sesje w formule rozmów, podczas których nasi Goście będą konfrontować się m.in. z kwestiami takimi jak:
- Makro i mezo konsekwencje kryzysu COVID-19
- Powrót na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego w rzeczywistości post-COVID-19
- Czy kryzys COVID-19 może być szansą na komercyjny sukces firm i banków?
- Szanse i ryzyka dla polskich firm i rynku finansowego wynikające ze skutków zmian klimatycznych
- Środowisko niskich stóp procentowych – wyzwania dla banków i inwestorów

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na stronie https://www.efcongress.com/rejestracja-na-kongres-bankowosci-korporacyjnej-i-inwestycyjnej/