KE wprowadza program, który pomoże MŚP w stosowaniu należytej staranności na przestrzeni ich łańcuchów dostaw metali i minerałów

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację otrzymaną z MR od Przedstawicielstwa w Brukseli dotyczącą programu "Due diligence ready!" Program ten jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w których łańcuchu dostaw obecne są metale i minerały, a zwłaszcza, choć nie tylko, cyna, tantal, wolfram i złoto. Dzięki programowi MŚP zyskają wsparcie podczas stosowania należytej staranności i prowadzenia odpowiedzialnego zaopatrzenia. Inicjatywa ta pomoże podmiotom objętym wymogiem regulacyjnym, na przykład Rozporządzeniem UE w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktem, w realizowaniu zobowiązań prawnych.

Program „Due Dilligence Ready!” koncentruje się w szczególności na ww. metalach i minerałach, ale reguluje również pozyskiwanie pozostałych, w tym surowców wykorzystywanych do produkcji baterii.

WIĘCEJ: