KE: Warsztaty dotyczące przeglądu dyrektywy Redukcja Kosztów Budowy Sieci Szerokopasmowych

Trwają prace Komisji Europejskiej nad przeglądem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Obecnie prowadzone są konsultacje publiczne w ramach tej procedury.

Jednocześnie też DG CONNECT organizuje warsztaty dot. ww. przeglądu, na których chce wysłuchać opinii zainteresowanych środowisk w przedmiotowej sprawie. Spotkanie to ma być okazją do podzielenia się pomysłami, które mogą usprawnić procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe.

Warsztaty odbędą się w środę 27 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00 - 15:30 w formie wideokonferencji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cnect-b1-bcrd@ec.europa.eu.

Rejestracja