KE-Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG)

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła nabór aplikacji członków Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG), której głównym celem będzie doradzanie Komisji oraz ENISA w strategicznych sprawach dotyczących certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli świata akademickiego, organizacji konsumenckich, jednostek certyfikacyjnych, organizacji opracowujących normy, przedsiębiorstw, stowarzyszeń handlowych i innych organizacji członkowskich.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-applications-selection-members-stakeholder-cybersecurity-certification-group