16.05.2017

Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019

28 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13.kadencji 2017-2019, które otworzył Michał Jaworski - Przewodniczący XXVII Zgromadzenia PIIT. Następnie obrady poprowadził Pan Marek Maniecki – Członek Rady PIIT (senior).

Rada w wyborach tajnych wybrała:

 • Michała Jaworskiego (Microsoft) na Przewodniczącego Rady
 • Andrzeja Abramczuka (Aero2) na Wiceprzewodniczącego Rady
 • Jacka Łęgiewicza (Samsung) na Wiceprzewodniczącego Rady

Rada w wyborach tajnych na wniosek Prezesa PIIT dokonała wyboru nowego Zarządu:

 • Sylwia Bilska
 • Marek Borzestowski
 • Marta Brzoza - Orange Polska
 • Xawery Konarski -Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
 • Wiesław Paluszyński - E-Konsulting
 • Mirosław Śmiałek - Polkomtel
 • Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat

Wybrano Radę Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT:

 • Tomasz Kulisiewicz
 • Konrad Marzęcki
 • Ireneusz Matusiak
 • Anna Piechocka
 • Artur Piechocki