Głos PIIT w wysłuchaniach dot. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wsparcie branży telekomunikacyjnej w realizacji programu prowadzącego do zero-emisyjności sektora oraz promowanie zintegrowanych rozwiązania IoT dla samorządów to główne postulaty wystąpienia Prezesa PIIT Andrzeja Dulki podczas wysłuchania pt. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Modernizacja systemów zasilania i klimatyzacji w obiektach telekomunikacyjnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to przykładowe inwestycje, które mogą pomóc zrealizować dążenie sektora telekomunikacyjnego do osiągniecia efektywności energetycznej. Te działania powinny uzyskać wsparcie w ramach KPO ze względu na znaczenie i rolę sieci telekomunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa.

Zintegrowane rozwiązania IoT – w ramach koncepcji smart city oraz smart village, pozwolą zarządzać obiegiem gospodarczym w danym mieście, powiecie czy gminie. W ramach rozwiązań IoT dla samorządów realizowane są projekty mające na celu m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności infrastruktury miejskiej czy zwiększenie efektywności gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

Wsparcie przez fundusze z KPO projektów wykorzystujących technologie cyfrowe wpłynie na wzmocnienie innowacyjności gospodarki oraz zwiększenie efektywności wydatków publicznych.

Podczas swojego wystąpienia Andrzej Dulka przypomniał, że branża ICT podjęła już konkretne kroki mające na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz podkreślił, że telekomunikacja i cyfryzacja mogą być akceleratorami dla ambitnej polityki klimatycznej, powołując się na dane płynące z raportu Polityka Insight „Nowy Cyfrowy Zielony Ład”, który powstał we współpracy z PIIT.

Relacja z wysłuchania Zielona energia i zmniejszenie energochłonności (wystąpienie A. Dulki od 1:27:00)