NASK: Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month –  ECSM). Ogólnoeuropejska kampania organizowana jest przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jej celem jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów czy osób zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i  młodzieży. W Polsce kampanię już po raz ósmy koordynuje NASK - PIB.

ECSM jest inicjatywą otwartą dla wszystkich, dlatego każdy może zgłosić swoje wydarzenie, np. warsztat, konferencję, kampanię, seminarium, webinar, konkurs, jak również inne działanie promujące cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę. Wydarzenia mogą być zorganizowane stacjonarnie lub online. Do dzielenia się swoimi pomysłami zachęcamy szkoły, instytucje, duże i małe firmy, organizacje pozarządowe, jak również każdego użytkownika Internetu. Tematami przewodnimi tegorocznej kampanii są kompetencje cyfrowe oraz  oszustwa/przestępstwa internetowe.

Rejestracji zgłoszeń można dokonać na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl w zakładce Zgłoś inicjatywę

Informacje o zgłoszonej inicjatywie mogą zostać przez NASK - PIB zarejestrowane na ogólnoeuropejskiej stronie poświęconej kampanii ECSM, a także opublikowane na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl oraz w mediach społecznościowych Facebook oraz  Twitter .

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na adres: ecsm@nask.pl