Elproma: Rekomendacja dot. wstrzymania obsługi sekundy przestępnej UTC

Elproma, Członek PIIT, na prośbę krajowej metrologii czasu sporządziła opinię, dotyczącą rekomendacji wstrzymania obsługi sekundy przestępnej UTC (ang. leap-second).
Dokument zostanie przedłożony do międzynarodowej dyskusji ITU jako oficjalne stanowisko Polski i Unii Europejskiej, w której głos swój przedstawią także USA (GPS), Rosja (GLONASS), Chiny (BeiDou) i Indie (IRNSS).

Opinia