Eksperci PIIT: Nowelizacja eIDAS

Przyjęte w 2014 r. rozporządzenie eIDAS stanowi podstawę transgranicznej identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i wydawania certyfikatów uwierzytelnienia stron internetowych w UE. Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia eIDAS, która wprowadza m.in. Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości. Zawiera również zharmonizowane warunki ustanowienia ram dla Europejskich Portfeli Cyfrowej Tożsamości wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Eksperci PIIT przygotowali informacje dotyczące rozwiązań zaproponowanych w tzw. eIDAS 2.0

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie Członka PIIT Obserwatorium.biz

Nowelizacja eIDAS wprowadza Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości

Jakie są najważniejsze informacje dotyczące Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości?

Pytania i odpowiedzi w zakresie identyfikacji elektronicznej dla Europejczyków