Dzięki środkom z Programu Polska Cyfrowa Alior uruchomił nową ofertę finansowania dla firm telekomunikacyjnych

Alior Bank jest obecnie jedynym na rynku bankiem, który posiada atrakcyjną ofertę finansowania dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – Pożyczkę Szerokopasmową. Pożyczka jest udzielana przez Alior Bank w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), współfinansowanego z funduszy UE. Alior może korzystać ze środków z PO PC dzięki dwóm umowom zawartym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Każda Pożyczka Szerokopasmowa jest w 80% finansowana ze środków POPC, a w 20% ze środków Alior Banku. Dzięki takiemu montażowi środków Alior może zaoferować bardzo niskie koszty finansowania – całkowite oprocentowanie Pożyczki w skali roku może wynieść nawet 2,2%(jeśli Klient może skorzystać z pomocy de minimis). Jeśli przedsiębiorca ma wykorzystany limit pomocy to całkowite oprocentowanie Pożyczki nadal jest niskie - może wynieść 4,4%. Opłata prowizyjna dotyczy wyłącznie części Pożyczki finansowanej przez Alior i wynosi jedynie 2%.

Od maja 2018 roku Alior oferuje dwa rodzaje Pożyczki Szerokopasmowej:

- Pożyczkę Szerokopasmową Inwestycyjną (mającą charakter kredytu inwestycyjnego) oraz

- Pożyczkę Szerokopasmową Płynnościową (stanowiącą formę finansowania inwestycyjno-obrotowego).

Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną mogą zostać sfinansowane przedsięwzięcia obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniające dostęp do szybkiego Internetu, tj. o przepustowości min. 30 Mb/s. Inwestycje mogą być realizowane na białych, szarych lub czarnych obszarach NGA, zdefiniowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Finansowaniu Pożyczką Szerokopasmową Inwestycyjną podlegają nakłady ponoszone zarówno na część pasywną, jak i aktywną sieci szerokopasmowej, na rzecz użytkowników końcowych, tj. odbiorców dostępu do Internetu.

Pożyczką Inwestycyjną przedsiębiorca telekomunikacyjny może również sfinansować zakup (akwizycję) innego podmiotu – finansowane mogą być koszty przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

Pożyczka Szerokopasmowa Inwestycyjna może być udzielona do kwoty 10 mln zł. Okres spłaty może wynosić nawet 15 lat. Do ubiegania się o Pożyczkę Szerokopasmową Inwestycyjną uprawnieni są zarówno przedsiębiorcy telekomunikacyjni mający status MŚP, jak i firmy duże.

Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być przeznaczona na sfinansowanie niewielkich prac budowlano-montażowych mających na celu przyłączenie do sieci szerokopasmowej nowych odbiorców lub zaoferowanie im usług o wyższym standardzie, w tym w szczególności instalacja linii kablowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz zakupu urządzeń telekomunikacyjnych (w tym w szczególności elementów infrastruktury aktywnej sieci).

W celu wzmocnienia kondycji finansowej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, co zwiększy ich potencjał do inwestowania,Pożyczka Płynnościowa może być przeznaczona także na finansowanie wybranych kosztów działalności firmy. Pożyczka może finansować m.in. bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego i słupów; dzierżawy infrastruktury technicznej; koszty mediów; wynajmu powierzchni biurowej; remontów lokalu oraz marketingu.

Pożyczka Szerokopasmowa Płynnościowa może być udzielona do kwoty 1 mln zł. Okres spłaty może wynosić do 5 lat.

Pożyczkę Płynnościową mogą uzyskać jedynie firmy telekomunikacyjne mające status mikro –, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Uzyskanie i rozliczenie Pożyczki Płynnościowej jest znacznie prostsze, niż w przypadku Pożyczki Inwestycyjnej. Między innymi Klient może dostarczyć prognozy finansowe w uproszczonej formie, a cel finansowania przedstawić we wniosku kredytowym.

Więcej szczegółów na temat Pożyczki Szerokopasmowej można znaleźć: https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw/pozyczka-szerokopasmowa-inwestycyjna.html