Dla MŚP Ministerstwo Rozwoju oferuje dofinansowanie kosztów nawiązania współpracy z organizacjami międzynarodowymi

Ministerstwo Rozwoju w załączonym Informatorze 1/2020 nt zamówień organizacji międzynarodowych przedstawia możliwość otrzymania dotacji z Programu „Go to Brand”, który wspiera małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w 12 polskich branżach priorytetowych, posiadających potencjał zarówno eksportowy, jak i wizerunkowy do budowania silnej i rozpoznawalnej Marki Polska.

Program ten zapewnia dofinansowanie m. in  kosztów nawiązania współpracy z organizacjami międzynarodowymi (konferencje, misje, doradztwo).
Cel finansowania: Pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest operatorem programu Go to Brand, wnioski będą przyjmowane od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 11 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

Warto skorzystać !

Załączniki