DIH5G: Zaproszenie do współpracy

Digital Innovation Hub 5G to konsorcjum zrzeszające Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką, Ericsson oraz Fundingbox. To punkt kompleksowej obsługi dla przedsiębiorców z sektora MŚP działających lub zainteresowanych działalnością w obszarze technologii 5G. W Polsce pełni rolę publicznego centrum innowacji, które połączy wszystkie podmioty w łańcuchu wartości 5G, od dostawców infrastruktury i technologii, przez operatorów sieci i izby gospodarcze, po RTO (organizacje badawcze, technologiczne i innowacyjne) i uczelnie. DIH5G prowadzi na rzecz klientów działania polegające na szeroko rozumianych konsultacjach technologicznych, m.in. w zakresie oceny, weryfikacji i wskazówek rozwojowych dla koncepcji technicznych i technologicznych nowych usług z wykorzystaniem sieci 5G.

DIH5G zaprasza do współpracy oraz śledzenia wydarzeń na https://spaces.fundingbox.com/spaces/dih-5g-news-events

W wypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy z Panem Grzegorzem Skwierczyńskim:  g.skwierczynski@il-pib.pl