CKPRM: Konferencja w sprawie przyszłości Europy – platforma cyfrowa

Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE, tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. Inauguracja prac Konferencji odbędzie się 9 maja 2021 r., w tzw. Dzień Europy.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platforma cyfrowa, która będzie dostarczać informacji o pracach prowadzonych w ramach Konferencji, a także służyć jako repozytorium najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. Platforma oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:

  • zmiany klimatu i środowisko;
  • zdrowie;
  • zatrudnienie i gospodarka;
  • transformacja cyfrowa;
  • wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
  • migracje;
  • edukacja, kultura, młodzież i sport;
  • międzynarodowa rola UE;
  • demokracja europejska;
  • inne.

Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń paneuropejskich takich jak sesje plenarne Konferencji oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, który ma zostać przedstawiony przez Współprzewodniczących Konferencji wiosną 2022 r. Raport będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.

Zachęcamy Państwa do korzystania z platformy cyfrowej w Państwa działalności.