Badanie publiczne-Równość Szans Płci: Opowiedz nam o współpracy z jednostkami administracji rządowej

Przypominamy o wypełnieniu kwestionariusza on-line, który jest pierwszym elementem, z całego pakietu wsparcia kierowanego do sieci Pełnomocników oraz Koordynatorów ds. Równego Traktowania w projekcie. Celem tego badania jest zebranie Państwa opinii na temat możliwości i przestrzeni do współpracy z jednostkami administracji rządowej (ministerstwa oraz inne urzędy centralne oraz urzędy wojewódzkie), w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz równego traktowania.

Aby wypełnić kwestionariusz, proszę wejść na podany link:  https://ankieta.pbs.pl/RownoscNGO.pg?LP=141349667

Wypełnienie kwestionariusza zajmie maksymalnie 15 minut. Tu nie ma dobrych, ani złych odpowiedzi, prosimy o spontaniczne, szczere odpowiedzi.

W każdym momencie można przerwać i wrócić do wypełniania kwestionariusza w dogodniejszym momencie, jednak prosimy o dokończenie kwestionariuszy do 9 sierpnia 2019 roku.

Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza!
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobami wskazanymi na stronie projektu rownosc.pbs.pl lub na skrzynkę pocztową rownosc@pbs.pl