Badania kwalifikacji absolwentów szkół wyższych oraz szkół średnich w obszarze informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka prowadzi badania na temat kwalifikacji absolwentów szkół wyższych oraz szkół średnich w obszarze informatyki, a także potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia specjalistów z sektora IT. W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

https://www.radasektorowa.pl/index.php/analiza-potrzeb-rynku-pracy-ankieta

hasło: Ankieta2019

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 05.02.2019.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Andrzej Paszkiewicz

e-mail: mailto:rzeszow@pti.org.pl

tel. 792 012 316

Z góry bardzo dziękujemy.

Z poważaniem,

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka