Apel Konfederacji Lewiatan oraz PIIT o wydłużenie vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta

Przedsiębiorcy potrzebują dłuższego czasu na wprowadzenie wielu zmian w procesach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego zaapelowaliśmy o wydłużenie vacatio legis z 14 dni do 6 miesięcy, aby móc wdrożyć wymagane nowymi przepisami rozwiązania.

Zmiany umów zajmą sporo czasu i będą kosztowne. Chodzi o koszty organizacyjno-techniczne wdrożenia nowych rozwiązań (np. zmiana systemów informatycznych czy poinformowanie o tym klientów). Wprowadzenie i poprawne wdrożenie tego typu zmian technologicznych wymaga dokładnego przetestowania i weryfikacji, aby ograniczyć ryzyka błędów mogących negatywnie wpłynąć na klientów.

Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na czasochłonny proces zmian umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem. Dodatkowo postulują zmiany przepisów, które wprost przewidywałyby uprawnienie przedsiębiorców do jednostronnego wprowadzenia do umów i regulaminów regulacji mających na celu dostosowanie tych dokumentów do nowych wymagań z zapewnieniem przekazania informacji o takich zmianach konsumentom.

Zmiany dla konsumentów wynikające z nowelizacji ustawy o prawach konsumenta krzyżują się i nakładają ze zmianami wprowadzanymi przez ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, nad którą prace ciągle trwają. Brak koordynacji, w tym terminów wejścia w życie projektu PKE oraz zmian UPK, będzie powodował, że np. przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zmuszeni swoim klientom kilkukrotnie zmieniać procesy oraz wzorce umowne i inne dokumenty dotyczące umów o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, w szczególności tych zawieranych na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.