Ankieta dla wykonawców identyfikująca przyczyny niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Urząd Zamówień Publicznych zachęca przedsiębiorców do wypełnienia Ankiety, badającej przyczyny niskiego zainteresowania przedsiębiorców zamówieniami publicznymi.

Od kilku lat konkurencyjność na polskim rynku zamówień publicznych utrzymuje się na niesatysfakcjonującym, niskim poziomie negatywnie wpływając na proces udzielania zamówień. W celu zdiagnozowania przyczyn tego stanu UZP zaprasza Państwa do wypełnienia poniższej ankiety. Państwo jako aktywni przedsiębiorcy oferujący usługi, wykonanie robót budowlanych i dostawy produktów najlepiej znacie powody ograniczonego zainteresowania zamówieniami publicznymi. Odpowiadając na wskazane w ankiecie pytania przyczynicie się do ustalenia barier zniechęcających przedsiębiorców do ubiegania się o publiczne kontrakty.

Urząd chciałby także poznać oczekiwania dotyczące zmiany tej niekorzystnej tendencji. Analiza wyników badania pozwoli na podjęcie działań zmierzających m.in. do zwiększenia udziału przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5-10 minut.

Formularz e-Ankiety jest dostępny w linku: http://ankieta.uzp.gov.pl/wykonawcy_konkurencyjnosc/

Zachęcamy!

Załączniki