5. Przegląd Technologiczny - INNOWACJE DLA MIAST W OBLICZU COVID-19

Miasto st. Warszawa zaprasza do udziału w 5.”Przegladzie Technologicznym” – INNOWACJE DLA MIAST W OBLICZU COVID-19.

Spotkanie odbędzie się 7 października 2020 r. na dedykowanej platformie on-line.

„Przeglądy Technologiczne” to cykl spotkań organizowanych przez miasto stołeczne Warszawę, podczas których firmy prezentują innowacyjne, technologiczne rozwiązania przedstawicielom Urzędu m.st. Warszawy (zastępcom prezydenta, sekretarzowi, dyrektorom i pracownikom kluczowych biur merytorycznych kompetentnych w obszarach tematycznych danego spotkania) oraz pozostałym uczestnikom: reprezentantom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów. Spotkania są elementem budowania platformy dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem. Służą prezentacji pomysłów i prototypów, wymianie wiedzy, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta.

Zainteresowanych prosimy o dokonanie rejestracji do 1 października na stronie: https://firma.um.warszawa.pl/przeglady-technologiczne/

Informacje i kontakt:

Dorota Dobrzyńska
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)

Wydział Wsparcia Innowacji

ul. Smolna 4, pokój 107, 00-375 Warszawa
tel. +48224433491
faks +48224430798