world

10 Fundamentów branży ICT w Polsce

W odpowiedzi na nowopowstające strategie zakładające potrzebę transformacji cyfrowej, np. Cyfrowa dekada Europy, Horyzont Europa czy Krajowy Plan Odbudowy, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sformułowała 10 najważniejszych wyzwań i fundamentów dla dalszego cyfrowego rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce.

Dokument prezentuje postulaty branży ICT, która pełni w gospodarce krytyczną rolę dostawcy, łącznika oraz strażnika procesów biznesowych, społecznych i administracyjnych, i  jest spójny z raportem How to spend it: A digital investment plan for Europe wypracowanym przez europejską branżę teleinformatyczną skupioną w  DIGITALEUROPE.