Stanowisko PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Izba przekazała do UOKiK Stanowisko PIIT do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wersja projektu z dnia 18 grudnia 2012 r.).

Pełna treść dokumentów dostępna w załącznikach.