photo3

Stanowisko izb branżowych ws. nowelizacji PZP - zamówienia in-house

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dostrzegając poważne zagrożenie wynikające z projektowanych zmian w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień in-house, uznała za potrzebne skierowanie odpowiedniego pisma do Wicepremiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Przekazane pismo podpisane zostało wspólnie z organizacjami pracodawców oraz innymi izbami branżowymi.

Więcej