PORADNIK - Ocena wydajności sprzętu komputerowego w zamówieniach publicznych

W zamówieniach publicznych, których przedmiotem są urządzenia komputerowe wykształciła się praktyka określania wydajności komputerów poprzez stawianie wymagań dotyczących zastosowanego procesora. Ocena wydajności procesorów dokonywana jest w ogromnej większości przypadków przez określenie minimalnego, oczekiwanego wyniku jednego z testów syntetycznych. Faktycznie przyszli użytkownicy komputerów, poza nielicznymi przypadkami, nie powinni skupiać się na wydajności poszczególnych elementów, a uzależniać zakup sprzętu od ogólnej wydajności, jaką posiada zamawiany sprzęt w zastosowaniach maksymalnie zbliżonych do warunków przyszłego użytkowania. Narzędziem najlepiej nadającym się do dokonania takiej oceny są testy aplikacyjne.

Zamawiający często o tłumaczą, że ich stosowanie jest trudne i kosztowne oraz zwracają uwagę na brak dobrych przykładów zastosowania testów aplikacyjnych w zamówieniach publicznych. To stało się przyczyną, że Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, przy udziale firm – producentów komputerów, zdecydowała się na wydanie poradnika pt. „Ocena wydajności komputerów". Poradnik zawiera wyjaśnienie problemu oraz przykłady konkretnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zachęcamy wszystkich zamawiających do zapoznania się z poradnikiem oraz wykorzystywania zawartych w nim materiałów w udzielanych przez siebie zamówieniach publicznych.

Więcej