Contact

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel.: 22 628 22 60, 22 628 24 06

Biuro PIIT: 691 119 555
Fax: 22 628 55 36
biuro@piit.org.pl

Kontakt dla mediów: media@piit.org.pl


REGON: 010220521
NIP: 526-12-89-338
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
65 1240 6175 1111 0000 4573 4520
KRS: 0000130600, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy