Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Michał Rogalski Ekspert w zakresie „prawa zamówień publicznych"
More experts