Zgromadzenie Zgromadzenie

PIIT: Odbyło się XXVII Zgromadzenie Członków Izby - Wręczono Nagrody PIIT 2016

30 marca 2017 - Warszawa

30 marca 2017 rokuw Warszawie odbyło się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które zwołano Uchwałą Rady Nr 325/17 z dnia 10 lutego 2017 roku. Zgromadzenie otworzył Michał Jaworski (Microsoft), którego następnie wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia.

W wyniku wyborów

Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został

Borys Stokalski


Wybrano również nowy 25-osobowy skład
Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

30 marca 2017 godz. 11.00 - Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 - sala IRYS (parter)

30 marca 2017 roku o godz. 11.00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum Warszawie odbędzie się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które zwołano Uchwałą Rady Izby w dniu 10 lutego 2017 roku.

 

Przed Zgromadzeniem o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody PIIT 2016 (XV edycja)

PIIT: Odbyło się XXVI Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby

14 czerwca 2016 roku w warszawskim hotelu Novotel Centrum odbyło się XXVI Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT, które zostało zwołane Uchwałą Rady PIIT Nr 307/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie dokonało wyboru Prezesa Izby, którym został Ireneusz Piecuch.

Następnie w wyborach uzupełniających do Rady PIIT wybrano:
Andrzeja Różańskiego (Integrated Solutions)
Borysa Stokalskiego (CTPartners)
Mirosława Śmiałka (Polkomtel).

XXVI Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

Hotel Novotel Centrum Warszawa - 14 czerwca 2016 roku

14 czerwca 2016 roku o godz.11.00 w Hotelu Novotel Centrum Warszawa odbędzie się XXVI Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które zwołano Uchwałą Rady Izby w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

Odbyło się XXV Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

10 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie

10 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyło się XXV Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby
Podczas obrad Zgromadzenia odbyło się uroczyste wręczenie Nagród PIIT 2015.
Tegorocznymi Laureatami Nagrody zostali:


 • Michał Boni

 • Paweł Czajkowski

 • Jerzy Nowak
W wyborach uzupełniających do Rady PIIT wybrano:


 • Borys Stokalski – Infovide-Matrix

 • Andrzej Olaf Wąsowski - Comp
W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej został wybrany:


 • Marcin Olender – Google

XXV Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

10 marca 2016 roku o godz. 12.00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie

10 marca 2016 roku o godz.12.00 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum w Warszawie odbędzie się XXV Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które zwołano Uchwałą Rady Izby w dniu 27 stycznia 2016 roku.

 Podczas Zgromadzenia zostaną rozdane Nagrody PIIT 2015.

Odbyło się XXIV Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT

25 marca 2015 roku w warszawskim Hotelu Regent Warsaw odbyło się XXIV Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które zwołano Uchwałą Rady Nr 274/15 z dnia 12 lutego 2015 roku. Zgromadzenie otworzył Krzysztof Król – Przewodniczący Rady PIIT (Asseco), którego następnie wybrano na Przewodniczącego XXIV Zgromadzenia.

W wyniku wyborów

Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został

dr inż. Wacław Iszkowski


Wybrano również nowy 25-osobowy skład
Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

XXIII Zgromadzenie Członków Izby

19 marca 2014 roku, Hotel Hyatt Regency Warsaw w Warszawie

19 marca 2014 roku o godz. 12.00 w Hotelu Hyatt Regency Warsaw w Warszawie odbędzie się XXIII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które zwołano Uchwałą Rady Izby w dniu 23 stycznia 2014 roku.

 Przed Zgromadzeniem odbędzie się Konferencja 7.TeraForum oraz zostaną rozdane Nagrody PIIT 2013.

XXII Zgromadzenie Członków PIIT

26 marca 2013 roku, Warszawa, Hotel Hyatt

 Rada Izby zwołała 

XXII Zgromadzenie Członków PIIT 

na dzień 26 marca 2013 roku na godz. 12.00 

w warszawskim Hotelu Hyatt.

Przedstawicieli Firm w Izbie prosimy o wpisanie sobie tej informacji do swoich elektronicznych kalendarzy. 

Odbyło się XXII Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT

26 marca 2013 roku w warszawskim Hotelu Hyatt odbyło się XXII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Zgromadzenie otworzył Paweł Czajkowski – Przewodniczący Rady PIIT. Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Krzysztofa Króla – Wiceprezesa PIIT (Asseco).

W wyniku wyborów
Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został


dr inż. Wacław Iszkowski

 

Wybrano również nowy 25-osobowy skład Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

PIIT: Odbyło się posiedzenie Rady PIIT oraz XXI Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby

22 marca 2012 - Zamek Królewski w Warszawie

Kolejne posiedzenie Rady Izby, której przewodniczył Paweł Czajkowski - Przewodniczący Rady Izby, odbyło się 22 marca 2012 roku na Zamku Królewskim Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komitetów przy PIIT oraz przedstawiciele nowych Firm wstępujących do PIIT.

Rada Izby podjęła Uchwałę Nr 199/2012 o przyjęciu firm w poczet Członków Izby:


Podczas Zgromadzenia zapoznano się i przyjęto Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady PIIT w okresie od 17.03.2011-22.03.2012 .Zatwierdzono także Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PIIT w roku 2011.

W wyborach uzupełniających do Rady Izby zostali wybrani:

 • Wojciech Dziomdziora - TP
 • Tomasz Jordan Kruk - NASK
 • Ewa Wolniewicz-Warska - COIZ

Po XX Zwyczajnym Zgromadzeniu PIIT

17 marca 2011 roku odbyło się w Warszawie XX Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.

Przed Zgromadzeniem wręczono Nagrody PIIT.

Tegorocznymi Laureatami zostali:

 • Adam Góral
 • Maciej Kozłowski
 • Zygmunt Solorz-Żak

Zgromadzenie dokonało wyboru władz Izby na nową kadencję 2011-2013.

 

W wyniku wyborów Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został
dr inż. Wacław Iszkowski
uzyskując ponad 91% głosów.

 

Wybrano nowy 25-osobowy skład Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

XIX Zwyczajne Zgromadzenie PIIT

19 marca 2010 roku, Hotel Hyatt w Warszawie

19 marca 2010 roku o godz. 13.00 w Hotelu Hyatt Regency Warsaw w Warszawie odbyło się XIX Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które zwołano Uchwałą Rady Izby w dniu 14 stycznia 2010 roku.

Przed Zgromadzeniem Członków Izby o godzinie 12.30 odbyła się uroczystość rozdania Nagród PIIT.

Tegorocznymi Laureatami zostali:

 • Edwin Bendyk
 • Wiesław Paluszyński
 • Ryszard Zięciak


Podczas Zgromadzenia w wyborach uzupełniających do Rady Izby zostali wybrani:

 • Michał Chrzanowski - NASK
 • Tomasz Grzegory - Grupa Onet.pl

FOTO GALERIA XIX ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE PIIT - NAGRODA PIIT 2010

Po XVIII Zwyczajnym Zgromadzeniu PIIT

11 marca 2009 roku odbyło się w Warszawie XVIII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W związku z zakończeniem kadencji 2007-09 Zgromadzenie dokonało wyboru władz Izby na nową kadencję 2009-2011.

W wyniku wyborów Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został
dr inż. Wacław Iszkowski
uzyskując ponad 95% głosów.

Wybrano nowy 25-osobowy skład Rady Izby.

Wybrano również nowy skład Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Odbyło się XVII Zgromadzenie Członków Izby

12 marca 2008 roku, Centrum Olimpijskie PKOI, Warszawa

12 marca 2008 roku odbyło się XVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.

Podczas Zgromadzenia zapoznano się ze Sprawozdaniami z działalności w roku 2007: Rady PIIT, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Przyjęto Uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2008 oraz zatwierdzenia Memorandum PIIT prezentującego najważniejsze warunki i zadania dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce.

Memorandum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

FOTO RELACJA Z XVII ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY (12.03.2008)


Zgromadzenie Członków PIIT

Zgromadzenie Członków, zwane w Statucie Zgromadzeniem, jest najwyższym Organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

 

 


Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
 2. uchwalanie stanowisk Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby oraz rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego,
 3. udzielanie absolutorium Radzie Izby i Prezesowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Komisji Arbitrażowej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalanie Ordynacji Wyborczej, określającej szczegółowe zasady wyborów i odwoływania członków i Organów Wybieralnych, Prezesa i Wiceprezesów,
 6. uchwalanie i zmiany regulaminów sądów polubownych oraz regulaminu przyznawania Nagrody PIIT.

Zobacz: